EP 2200mAh 7.4V 30C

EP 2200mAh 7.4V 30C 分类: [RC 航模高倍率聚合物电池]

¥0.00 ¥0.00
EP 4000mAh 11.1V 30C

EP 4000mAh 11.1V 30C 分类: [RC 航模高倍率聚合物电池]

¥0.00 ¥0.00
EP 4400mAh 22.2V 30C

EP 4400mAh 22.2V 30C 分类: [RC 航模高倍率聚合物电池]

¥0.00 ¥0.00
EP 1000mAh 11.1V 30C

EP 1000mAh 11.1V 30C 分类: [RC 航模高倍率聚合物电池]

¥0.00 ¥0.00
EP 1800mAh 11.1V 30C

EP 1800mAh 11.1V 30C 分类: [RC 航模高倍率聚合物电池]

¥0.00 ¥0.00
EP 800mAh 11.1V 15C

EP 800mAh 11.1V 15C 分类: [RC 航模高倍率聚合物电池]

¥0.00 ¥0.00

 

 

Dimension:139*47*25mm
Weight:305g
Con Discharge Current:186A(30c)

EP 3300mAh 11.1V 30C

EP 3300mAh 11.1V 30C 分类: [RC 航模高倍率聚合物电池]

¥0.00 ¥0.00
EP 1800mAh 11.1V 30C

EP 1800mAh 11.1V 30C 分类: [RC 航模高倍率聚合物电池]

¥0.00 ¥0.00
EP 2200mAh 7.4V 30C

EP 2200mAh 7.4V 30C 分类: [RC 航模高倍率聚合物电池]

¥0.00 ¥0.00
EP 800mAh 7.4V 15C

EP 800mAh 7.4V 15C 分类: [RC 航模高倍率聚合物电池]

¥0.00 ¥0.00

 

 

Dimension:17*31*54mm
Weight:63g
Con Discharge Current:12A(15C)

EP 1300mAh 11.1V 30C

EP 1300mAh 11.1V 30C 分类: [RC 航模高倍率聚合物电池]

¥0.00 ¥0.00

 

 

Dimension:24*35*70mm
Weight:108g
Con Discharge Current:39A(30C)

EP 5000mAh 22.2V 30C

EP 5000mAh 22.2V 30C 分类: [RC 航模高倍率聚合物电池]

¥0.00 ¥0.00

 

 

Dimension:62*45*136mm
Weight:740g
Con Discharge Current:150A(30C)

EP 2200mAh 7.4V 30C

EP 2200mAh 7.4V 30C 分类: [RC 航模高倍率聚合物电池]

¥0.00 ¥0.00
九九九这里都是精品 手机版青青青草免费看在线 久久热最新地址获取 久久最新地址获取国产 久久最新视频获取地址